Milieubeleid: planvorming en uitvoering

Planvorming

Wij ondersteunen milieuautoriteiten met alle aspecten van het opzetten en verbeteren van milieubeleid gedurende de gehele beleidscyclus

 • Strategische Studies
 • Inventariserende Studies
 • Haalbaarheidsstudies
 • Interactieve Beleidsvorming
 • Delphi Methoden
 • Draagvlak Bouwen

 Uitvoering

Wanneer de milieustrategie bepaald is en het beleid is geformuleerd, assisteren wij bij de praktische implementatie hiervan bij lagere overheden en doelgroepen:

 • Vertaling van strategie naar tactische en operationele niveaus
 • Doorwerking naar regionaal en lokaal beleid
 • Milieu Actieplannen
 • Capaciteitsopbouw
 • Milieustatistieken
 • Ontwikkeling van beleidsinstrumentarium
 • Levenscyclusanalyse; Massa- en stofstroomanalyse
 • Milieueffectrapportage