Capaciteitsopbouw

Het doel van capaciteitsopbouw is het uitbreiden van overheidscapaciteit door middel van personeel, training, en coaching, waarbij deze getraind worden in management, onderzoek, planning, monitoring, evaluatie, juridische aspecten en handhaving. Organisatorische en technische vaardigheden moeten worden versterkt. Nieuwe technieken en technologieën worden overgedragen.

Hierbij dienen verschillende aspecten in ogenschouw genomen te worden: culturele achtergronden, recente politieke ontwikkelingen, sociale status, rol van de seksen in de samenleving, etc. Dit maakt capaciteitsopbouw tot een lastige en onvoorspelbare taak. In ieder geval dien vermeden te worden dat bepaalde 'vastgestelde' procedures opgedrongen worden. In plaats daarvan dient gezocht te worden naar een wederzijdse versterking van het huidige kunnen en de 'gewenste' situatie, waarbij het absorptievermogen van de begunstigde medebepalend is.

Wij hebben in het bijzonder ervaring op dit gebied opgedaan in:

  • Palestina
  • Servië
  • Kosovo

Voorbeeld

De Palestijns Nationale Autoriteit heeft het Milieuagentschap (EQA) aangewezen als verantwoordelijk instituut voor milieubescherming in de Palestijnse Gebieden (Gaza en de Westelijke Jordaanoever)

Het Palestijnse ministerie van milieu de Environmental Quality Agency EQA werden ondersteund bij de ontwikkeling van het eerste Nationale Milieu Actieprogramma. Onze inbreng heeft zich geconcentreerd rond milieubeleidsmonitoring en beleidsevaluatie. Daarmee lag de focus op het voor het eerst sluiten van de milieubeleidketen Palestina.

Na een introductie in de milieubeleidsmeting en -evaluatie, hebben we bestaande Palestijnse milieustatistieken geanalyseerd om hun geschiktheid als basis voor beleidsindicatoren te toetsen. De gewenste indicatoren werden gebaseerd op de Palestijnse Milieu Strategie (PES). Informatie lacunes werden geïdentificeerd en de benodigde acties om ontbrekende informatie aan te vullen werden geformuleerd en opgenomen in het actieprogramma.

Besloten werd om op basis van het Europese DPSIR model te gaan werken. Diverse studies werden geïnitialiseerd binnen dit kader. Verder werden procedures en technieken voor evaluatie besproken en verder op maat uitgewerkt voor de Palestijnse situatie.