Public Relations & Communicatie

U wilt dat uw (potentiële) klanten uw bedrijf als een prettige en betrouwbare partner zien. Een uniforme en passende huisstijl is daarbij onontbeerlijk. Deze wordt ook doorgetrokken in communicatie-uitingen als advertenties en uw website. Ook de keuze van het advertentiekanaal, frequentie van reclame-uitingen en alternatieven (zg. 'guerrillamarketing') zij hierbij belangrijk.

Doelgroep, targets, imago, interne communicatie.

Waar staat u als bedrijf? Hoe onderscheidt u zich van uw concurrenten? Kunt u de verwachtingen die u met uw reclame-uitingen wekt ook waarmaken? Hoe bereidt u zich hierop voor? Welke klanten wilt u eigenlijk aantrekken?

U wilt uw bedrijf, diensten en producten graag aanprijzen bij uw potentiële klanten.

Over de technische aspecten daarvan kunt u lezen op onze PR-pagina.
Voordat u gaat adverteren is het zinnig om u te bezinnen op de communicatiestrategie hierachter:

 • Welke klanten wilt u graag hebben?
 • Hoe benadert u deze het beste?
 • Wat zijn daarbij de doorslaggevende argumenten?
 • Welk image straalt u hierbij uit naar uw potentiële klanten?
 • Kunt u die klanten op de juiste manier bedienen?
 • Is uw personeel hier ook van doordrongen?
 • Zijn ze getraind en gefocust op een optimaal contact met die klanten?
 • Is uw huisstijl en logo in overeenstemming met de verwachtingen die u wekt?
 • Is een fasering van reclame-uitingen gewenst?
 • Is er een procedure voor een snelle en adequate klachtenafhandeling?

Kortom: kunt u de verwachtingen die u gaat wekken ook daadwerkelijk waarmaken?

Nog belangrijker is het deze zaken te (her)bezien als u het gevoel hebt dat uw organisatie aan het vastlopen is. U voelt zich stuurloos, misschien wel gestrand...Het schip vlottrekken is dan niet genoeg.

 • Eerst dient een plaatsbepaling gedaan te worden: 'waar staan we eigenlijk'?
  • Wat is onze situatie?
  • Hoe is het zo gekomen?
  • Hoe doen we het in vergelijking tot onze concurrenten?
  • Wat kunnen we hiervan leren?
 • Dan het doel bepaald te worden: 'Waar willen we naar toe'?
  • Wat willen we bereiken
   • Qua omzet?
   • Qua image?
  • Moet het roer om?
 • Vervolgens moet de koers uitgezet worden.
  • Hoe gaan we op ons doel af?
   • Lijnrecht?
   • In stapjes?
   • Via een omweg?
  • Welke strategische, tactische en operationele zaken komen hier bij kijken?
 • Als laatste 'loodsen' we u naar 'open water'.

We kunnen u bijstaan met projectmanagement, interim management en verander management om deze veranderingen te bewerkstelligen. Ook kunnen we het proces ondersteunen met het opzetten van een kwaliteitsborgingsysteem.

Voorbeeld: Popschool de Reus.

Veel kleine(re) organisaties hebben het te druk met hun 'core business': datgene doen waar het bedrijf voor opgezet is. Vaak is er geen tijd voor- of geen affectie met het in de markt zetten van het bedrijf. Zo ging het bij voorbeeld ook bij Iwan de Reus, eigenaar van Popschool de Reus. Iwan is een begenadigd popmusicus. Hij was tevens parttime leraar op een muziekschool. In 2002 besloot hij voor zichzelf te beginnen als eenmansbedrijf. Maar kwaliteit verloochent zichzelf niet: het aantal leerlingen groeide! Er werd een lespand betrokken en inmiddels is de school al weer een aantal maal verhuisd naar grotere panden. Ook neemt het aantal docenten toe. Niet gek natuurlijk als je bedenkt dat Popschool de Reus een leemte in het muziekonderwijs opvult: Laagdrempelig en aansluitend bij je favoriete muziekstijl... Wil je Pop, Rock, Funk of Jazz spelen? Dan moet je hier les nemen!

Natuurlijk stelt de groei van het bedrijf eisen aan professionalisering van het management, de leraren en de public relations van de Popschool. Iwan is een uitstekende muzikant en leraar, maar met reclame, internet, vormgeving, huisstijl, visitekaartjes, posters, flyers, enzovoort heeft hij weinig affiniteit. En dat, terwijl hij toch veel evenementen organiseert, zoals leerlingenpresentaties en diverse jamsessies in de regio....

De uitbreiding van de school met nieuwe docenten en het verhuizen naar een groter bedrijfspand maken tevens een gestage toestroom van nieuwe leerlingen noodzakelijk. Ging dit voorheen voornamelijk nog via mond-op-mond reclame, nu is het toch echt 'serious business', zeker met concurrerende nieuwkomers op deze markt.

Wij verzorgden voor Popschool de Reus zaken als posters, visitekaartjes en contacten met de pers. Daarnaast verzorgden en onderhielden wij hun website, inclusief (foto)reportages van de diverse evenementen. Wij organiseerden op hun initiatief ook het Leidse Gitaarkampioenschap. Tot slot fungeerden wij ook als ‘klankbord’ voor het uitwerken van nieuwe ideeën, evenementen, en strategische keuzes en assisteerden wij bij de administratie.