Project- en Procesmanagement

Project management

Afhankelijk van het soort project kunnen wij het project vanuit ons kantoor, of ter plekke leiden, op fulltime of parttime basis. Daarnaast kunnen we een projectwebsite met intra/extranet mogelijkheden bouwen, die tevens instrumenteel kan zijn in het kennismanagement. Wij managen onderzoeken, studies, kwaliteitsverbeteringprojecten en veranderprojecten. Door onze milieuachtergrond zijn we extra goed uitgerust om projecten op het gebied van milieuonderzoek, milieuinformatie, beleidsevaluatie, ISO 9000, ISO 14000, EMAS, OSHAS 18001, HACCP, et cetera te managen.

Proces management

Proces management met Business Process ModelingProcesmanagement is met name flexibel wanneer Business Process Modeling software ingezet wordt. Hiermee kunnen processen op vele criteria, waaronder financieel, geanalyseerd worden en efficiency en kwaliteit worden verbeterd. De procesverbeteringen die met de BPM ge√Įdentificeerd worden kunnen al dan niet een IT-inzet vereisen, hoewel dit vaak wel een drijvende kracht vormt. Verandertrajecten vormen vaak een onderdeel van de implementatie van de verbeterde processen. Door de vorderingen in IT worden BPM modellen volledig uitvoerbaar en kunnen simulaties en what-if analyses gemaakt worden.
Uiteraard hebben wij ook oog voor de menselijke factor in de bedrijfsprocessen. Immers: èchte veranderingen worden niet opgelegd, maar komen van binnen uit... Teambuilding kan hier een belangrijke rol in spelen.

Proces management is ook nauw gerelateerd aan Document Management Systemen (DMS), waar documenten de start van een proces vormen en gedurende het proces kunnen ontstaan of binnenkomen. Daar waar DMS-sen procesmatig zin ingericht en er zaaksgewijze wordt gearchiveerd dient BPM rekening te houden met DMS en vice versa. Dit betekent dat ook de nodige aandacht besteed dient te worden aan de organisatorische inbedding van een afdeling Documentaire Informatievoorziening (DIV).