Overzicht Informatiemanagement

Informatiemanagement zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.

Informatiemanagement professionaliseert de vraagkant van ICT en valt daarom niet onder een ICT-afdeling maar onder de gebruikersorganisatie.
Informatiemanagement is dus de opdrachtgever voor de ICT-leverancier en vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie als afnemer van de informatievoorziening.

In praktijk wordt de term informatiemanagement alleen gebruikt voor strategische en sturende activiteiten.
Informatiemanagement is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor de aanwezige informatievoorziening en daarbij ingezette informatiesystemen.

Alignment van bedrijfsvoering en informatievoorziening

Op strategisch niveau is informatiemanagement verantwoordelijk voor het opstellen van de informatiestrategie, voor het opstellen van de strategie voor de informatievoorzieningsorganisatie en voor de informatiecoördinatie (het coördineren en afstemmen tussen deze strategieën en andere beleidsplannen).

Daarnaast is informatiemanagement vaak verantwoordelijk voor een aantal sturende processen:

  • Financieel management: Het bewaken van de kosten van de informatievoorziening;
  • Planning & Control: Aansturing van de tijds- en capaciteitsaspecten van de informatievoorziening;
  • Behoeftenmanagement: Bewaken van de kwaliteit van de informatievoorziening, en vertalen van ontwikkelingen in de behoeften vanuit werk- en bedrijfsprocessen in aanpassingen aan de informatievoorziening;
  • Contractmanagement: Het maken van goede afspraken met de ICT-leverancier;
  • Ten slotte voert informatiemanagement vaak regie over projecten om te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen aansluiten op doelstellingen voor de lange termijn.

De positie van informatiemanagement binnen de bedrijfsvoering wordt vaak weergegeven via het 9-vlaks model van Professor Rik Maes.
In de figuur wordt duidelijk dat informatiemanagement zorgt voor alignment tussen business en ICT èn tussen het strategische en operationele bedrijfsniveau.