Overzicht EMAIL Milieubeleidsadvies

Wij zijn een organisatieadviesbureau met een focus op de ontwikkeling en verbetering van milieubeleid, omgevingsbeleid en duurzaamheidsbeleid.

Op het snijvlak van Milieu, Management en Informatiebeheer, ondersteunen we overheden en overheidsorganisaties bij het opzetten, implementeren en verbeteren van het milieubeleid en het bijbehorende informatiemanagement. Onze ervaring met Verandermanagement en Kwaliteitsmanagement draagt bij aan een verbeterd milieubeheer.

We werken met locale, regionale, and nationale overheden, instituten en agentschappen, supranationale and internationale overheidsorganisaties als de Europese Commissie, de VN en de OESO.

Diensten

Wij bieden diensten op het gebied van milieustudies, beleidsadvisering, (project)management en informatiemanagement. Op een state-of-the-art wijze lossen we problemen op die samenhangen met beleidswijzigingen.

  • We combineren ervaring en vasthoudendheid met pragmatisme and tijdigheid,
  • We leveren resultaten die geoptimaliseerd en haalbaar zijn binnen de beschikbare tijd en budget,
  • We zijn gespecialiseerd in het bereiken van consensus en bereidverklaringen, hetgeen essentieel is bij Verandermanagement.

Klanten

Wij werken voor overheden en overheidsorganisaties, hetzij direct, hetzij in opdracht van hulporganisaties of als onderaannemer van andere adviesbureaus.

Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1997, hebben wij gewerkt voor:

  • Europese Commissie (DG Eurostat, DG ENV, DG SANCO en DG Research), EEA, JRC
  • UNECE; OESO
  • Nationale, Provinciale, Gemeentelijke overheden, Milieu-inspecties
  • Internationale begunstigden: Milieuagentschappen in de Palestijnse Gebieden, in Servië en in Kosovo.