Beleidsmonitoring en Evaluatie

Thema en Doelgroepindicatoren voor het milieubeleid

Wij ontwikkelen indicatoren en systemen om het beleid en de bijbehorende acties te monitoren en te evalueren.

  • Aanpassing en verbetering van de 'pas' van milieustatistieken bij de nieuwste beleidsontwikkelingen
  • Ontwikkeling van Milieubeleidsindicatoren voor beleidsevaluatie
  • Beleidsmonitors
  • Milieurapportages
  • Ontwikkeling van besluitvormingsinstrumentarium
  • Wegingmethodieken voor besluitvorming
  • Beoordelen van in Europese onderzoeksprogramma's ingediende onderzoeksvoorstellen op het gebied van mileumonitoring
  • Rapportages aan parlementaire organisaties

Rapport: Het milieu in de regio Rijnmond

MER-reeks 42: WegenEffecten