Databases en Informatiesystemen

U zult er versteld van staan hoeveel mensen nog steeds denken dat het draait om computers en software als het gaat om een 'Informatiesysteem'.

Der echte uitdaging is natuurlijk de strategie om die computers en software gevuld te krijgen met voldoende informatie van voldoende kwaliteit. Wat 'voldoende' is wordt wederom bepaald door de eisen van de eindgebruiker van die gegevens. Wie is precies de klant (nu en in de toekomst)? Welke informatiebehoefte hebben zij nu en over vijf jaar?

Strategie en tactiek zijn veel belangrijker dan operationele zaken als je begint met het opzetten (of verbeteren) van een informatiesysteem, hoewel het wel een goed idee is om ook 'training in het gebruik van de software' als project doel in het Logical Framework op te nemen....

Precies dit scenario speelde toen we gevraagd werden voor 15 dagen inzet voor een milieu-informatiesysteem in Servië. Het werd uiteindelijk meer dan een jaar...

We hakken dan ook al met dit bijltje vanaf 1986

De oorsprong van onze expertise met milieu-informatie, informatiesystemen en kennismanagement ligt in de tweede helft van de 80er jaren. In die tijd werd de Centrale Ingang Milieu Informatie (CIMI) opgezet om de tot dan toe zeer gefragmenteerde informatie en kennis beschikbaar te maken voor de Nederlandse milieuexperts. In de mid-80er jaren lag er nog bitter weinig informatie vast in computers, en dan nog zeer verspreid over vele kleine 'eilandjes'. Google bestond immers nog niet. Bibliotheken werkten nog met kaartenbakken....

In eerste instantie bedoeld als dienstencentrum voor Milieueffectrapportage, groeide CIMI als snel uit tot centraal informatie-instituut in milieu-Nederland.

CIMI was een makelaar in milieu-informatie en verschafte relevante informatie aan hen die het nodig hadden. Die informatie lag opgeslagen in tot dan toe moeilijk toegankelijke bronnen, en werd bij CIMI bijeengebracht in vier centrale databases:

  • CIMIlit (milieuliteratuur, rapporten, grijze literatuur, tijdschriftartikelen),
  • CIMIbron (informatie over bronhouders van kennis( onderzoeksinstituten, bibliotheken, etc)
  • CIMIloc (pre-GIS locatiegebonden gegevens, zoals natuurinventarisaties en dergelijke)
  • CIMIon (milieuonderzoek).

Verder werd informatie ook betrokken van derde partijen, zoals online databases.

Het systeem werd van de grond af aan opgezet en we hebben van dichtbij kunnen ervaren dat de sterkte van een informatiesysteem ligt in de frequentie van updating van de gegevens. Onze betrokkenheid bij dit project eindigde in 1993.

Meer recent is het scoping project dat we in opdracht van het Europees Milieuagentschap uitvoerden om de beschikbare capaciteit en kennis in Kosovo op het gebied van Geografische Informatiesystemen in kaart te brengen als voorbereiding op een eventuele aansluiting van Kosovo op de Europese Corinair, Corine Landcover en Corine Biotopes systemen.