Kennismanagement

Kennismanagement is de optimalisatie van bestaande informatiebronnen en het (her-)ontdekken van tot dan toe onbekende of obscure bronnen van informatie, kennis en expertise om te komen tot het verbreden van de kennis en kunde van de organisatie. Verder valt ook het beleid tot een beter kennismanagement binnen de organisatie èn de implementatie hiervan onder dit begrip. Niet alleen zeggen dat het beter moet, maar boter bij de vis. De organisatie moet ook getraind worden in het willen delen van kennis...

Het vermogen om kennis in de organisatie te managen en deze om te zetten in nuttige producten en diensten wordt allengs steeds belangrijker. Vasthouden aan het oude en niet oriënteren en innoveren leidt veelal tot ondergang van de organisatie. Overdreven? Combineer de kennis die publiekelijk op internet te vinden is met de inventiviteit van 'jonge honden' en je hebt de nagel aan de doodskist voor bedrijven die niet proactief en actief bezig zijn zich te vernieuwen en te verbeteren.

Er bestaan twee soorten kennis:

  • Statische (expliciete) kennis

Archieven, gegevens in gegevensbanken, documenten, boeken in de bibliotheek, methodologieën en procedures die op papier gezet zijn, et cetera. Deze gegevensbronnen zijn tegenwoordig vaak goed gedocumenteerd, maar de documentatie, toegankelijkheid en de potentiële kracht van het combineren van deze kennisbronnen kunnen beter worden aangewend. Gaan we voor Tags of kiezen we voor Metadatering? Blijven we op de bij ons ontstane informatie 'zitten' of gaan we deze delen?

  • Dynamische (impliciete) kennis

Dit zijn de kennis en expertise in de hoofden van het personeel, best practices/geleerde lessen, groepsprocessen, datamining procedures, datascrubbing procedures, et cetera. Vaak moet deze kennis nog worden ontdekt en beschikbaar gemaakt binnen de organisatie. Zo kan een gemeenschappelijk ('super') kennisprofiel worden gemaakt van de organisatie. Dan kunnen lacunes in deze kennis in kaart worden gebracht en kunnen deze gericht worden aangevuld door het bestaande personeel aanvullend te trainen, of extra personeel in te huren. Het beleid op het verbeteren van dynamische kennis in de organisatie dient continue gemonitord en aangepast te worden aan de omstandigheden. (Pro-)Actief dus.

In beide gevallen behelst kennismanagement de strategie, tactiek en implementatie van veranderprocessen, handhaving en optimalisatie van procedures, alom- of ter plekke-beschikbaarheid van de juiste informatie, just-in-time beschikbaarheid van toegepaste informatie, et cetera, als mede de benodigde technologie om deze verbeteringen te bewerkstelligen.

Digitaal Kennismanagement

Digitaal kennismanagement is -afgezien van he domein- niet wezenlijk verschilend van digitaal informatiemanagement of -documentmanagement. Het gaat immers om het vindbaar maken en beschikbaar stellen en houden van of dit nu in data-, statistiek- informatie- of documentvorm is. Kennis van werkwijzen is procesbeheer; keniisa van patenten is diocumentbeheer. Alleen implicite kennis bevind zich -zoals gezegd- niet in geformaliseerde digitale vorm ergens opgeslagen. Hier komen contact- samenwerkings- en brainstorm tools om de hoek kijken. Zelfs een digitale kenniskaart of verdedeld 'smoelenboek' kan dienstbaar zijn aan kennismanagement. Verder bevinden zich in dit domein begrippen als 'Datamining'en 'Big Data'. Eenvoudig gezegd: door slim combineren en veel rekenkracht de speld in de hooiberg vinden.