Informatie-intensieve milieuprojecten

Milieugerichte Levenscyclus Analyse (LCA), massabalansen (MFA), stofstroomanalyse (SFA), ecologische voetafdrukken, milieu-indicatoren en andere milieu-instrumenten zijn als zeer informatie-intensief te bestempelen.

Informatie-intensieve projecten LCA, Massastroomanalyse, Stofstroomanalyse, Voetafdrukken

Verwerving, opslag en verwerking van zeer veel basisinformatie, het toekennen en toepassen van gewichten tussen de verschillende aspecten, het toekennen van milieudrukgegevens aan de veroorzakers ervan en het expliciteren van aannames zijn nodig om dit soort complexe projecten tot een succesvol einde te brengen.

Ten behoeve van transparantie van de methode en de toepassing ervan, zorgen wij altijd voor een volledig opgetuigd systeem van metadata, dat expliciet beschrijft welke gegevensbronnen gekozen zijn en waarom, welke gegevens gebruikt zijn en hoe, en welke aannames op welke wijze doorwerken. Kortom we beschrijven de kwaliteit en integriteit van de gegevens. Dit is  essentieel voor projecten die in de toekomst op een identieke manier moeten worden uitgevoerd