Milieu Educatie en Communicatie

Milieuproblemen worden in feite veroorzaakt door 'ongewenst' gedrag. Dit gedrag wordt weer beïnvloed door economische, socio/culturele en politieke omstandigheden. Dit gedrag in gunstige zin te beïnvloeden vereist inzicht in hoe individuen en organisaties denken en doen, wat hun normen en waarden zijn, wat hen motiveert en onder welke omstandigheden zij zich het meest redelijk en creatief gedragen.

De oplossing kan ergens liggen tussen een 'een-op-een' benadering en een massamedia strategie. De jeugd zal beter reageren op computeranimaties en -spelletjes, terwijl de wijze van het zich ontdoen van afval in moslim dorpen wellicht het best kan worden aangestuurd via vrijwillige vrouwengroepen. Maatwerk geniet altijd de voorkeur boven standaard procedures.

Voorbeelden

 • Persoonlijke MilieuTest
  • Ontwikkeling reken- en wegingschema
  • Publicatie in Consumentengids (Teyler Milieuprijs voor professionals)
  • Computereditie voor jeugd op jongerenbeurs
 • Milieueducatie in Palestina
  • Opleiden van vrouwelijke vrijwilligersgroepen
 • Productie van laagdrempelige milieu-indicatoren en bijbehorende rapportages
 • Integreren van onderlinge samenwerking en publieksvoorlichting bij de opstart van buitenlandse milieuagentschappen
 • Uitschrijven van prijsvragen voor instituutslogo's voor buitenlandse milieuagentschappen